วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

ฟ้อนลาวดวงเดือน

เพลงลาวดวงเดือนทำนอง ๒ ชั้น นั้น เดิมชื่อ "ลาวดำเนินเกวียน" เป็นเพลงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ทรงนิพนธ์ขึ้น เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการทางภาคเหนือโดยทางเกวียน สาเหตุที่ทรงนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นเนื่องจากโปรดเพลง "ลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น" ที่พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ได้แต่งทางดนตรีไว้ตามทางร้องแบบสักวา จึงทรงนิพนธ์เพลงสำเนียงลาวที่มีท่วงทำนองอ่อนหวานไพเราะคล้ายคลึงกับเพลงลาวดำเนินทรายขึ้นอีกเพลงหนึ่งทรงตั้งชื่อว่า "เพลงลาวดำเนินเกวียน" แต่เนื่องจากบทร้องเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคำร้องที่ว่า โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย.." ซึ่งเป็นคำที่ติดหูผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผู้นิยมเรียกชื่อเพลงนี้ว่า ลาวดวงเดือน มากกว่าชื่อ ลาวดำเนินเกวียน และนิยมเรียกกันเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะรูปแบบการแสดงของ ฟ้อนลาวดวงเดือน ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็น
ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ เป็นการรำคู่ชายหญิงที่มีลีลาแบบลาว จะแสดงกี่คู่ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมท่ารำจะเป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างหญิงชาย ลีลาท่ารำจะเน้นการตีไหล่ และการสืบเท้า เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบด้วยฟ้อนลาวดวงเดือน คือ ปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน และฉิ่ง

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2553 23:31

    ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนมาก ๆ

    ตอบลบ
  2. ดีมากเลยค่ะ ได้ความรู้ จากท่ารำเยอะเลยคะ

    ตอบลบ