วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

เนื้อร้องและเครื่องดนตรี

เนื้อร้องและทำนองเพลง
บทร้อง
เพลงลาวดวงเดือน
                (ชาย)                     โอ้ละหนอ                                            ดวงเดือนเอย
                                พี่มาเว้า                                                                  รักเจ้าสาวคำดวง
                                โอ้ดึกแล้วหนอ                                                   พี่ขอลาล่วง
                                อกพี่เป็นห่วง                                                        รักเจ้าดวงเดือนเอย
                                                ขอลาแล้ว                                              เจ้าแก้วโกสุม
                                พี่นี้รักเจ้าหนอ                                                     ขวัญตาเรียม
                                จะหาไหนมาเทียม                                              โอ้เจ้าดวงเดือนเอย
                (หญิง)                   หอมกลิ่นเกสร                                     เกสรดอกไม้
                (ชาย)                     หอมกลิ่นคล้าย                                     คล้ายเจ้าสูของเรียมเอย
                (หญิง)                   หอมกลิ่นกรุ่นครัน              (ชาย)     หอมนั้นยังบ่เลย
                                                เนื้อหอมทรามเชย                               เอยเราละหนอ       


เครื่องดนตรี
                                                เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบด้วยฟ้อนลาวดวงเดือน คือ ปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน และฉิ่ง


ภาพ  วงปี่พาทย์เครื่องห้า

ที่มาของภาพ :  ลักษณะไทย (๒๕๔๑)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น